Telemetrijski sustavi SCADA

U današnjem svijetu, gdje vlada oštra konkurencija, izuzetno je važno ponuditi rješenje po pricipu "ključ u ruke", a mi to doista možemo. Tisuće Motorolinih SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) sustava instaliranih širom svijeta i trideset godina iskustva dokazi su Motoroline sposobnosti da ponudi vrhunska SCADA rješenja. MOSCAD RTU (Remote Terminal Unit) uređaji i SCADA sustavi koriste najsuvremenije tehnologije koje omogućuju integrirana rješenja prilagođena brojnim primjenama poput elektrodistribucije, vodoopskrbe, odvodnje, naftne industrije, telekomunikacijskih mreža, sustava uzbunjivanja itd.
Kvaliteta i performanse MOSCAD-a mogu rezultirati povećanjem isplativosti sustava. Uvođenjem automatike i daljinskog upravljanja Vaše investicije u opremu i obučeno osoblje mogu se u potpunosti iskoristiti. Motorolina SCADA rješenja u kombinaciji s pouzdanim telekomunikacijama mogu poboljšati performanse instalirane opreme stvaranjem nove dimenzije inteligencije i radne fleksibilnosti.
MOSCAD dopušta integraciju s novim SCADA sustavima, kao i proširenje postojećih, koristeći već postojeće komunikacijske medije, MCC (Master Control Center) programsku podršku i najprikladniji komunikacijski protokol.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Meteorologija

MOSCAD RTU jedinice prihvaćaju mjerne podatke meteoroloških senzora( brzina i smjer vjetra, temperatura, vlažnost i dr.) te ih daljinski prosljeđuju u centar za prikupljanje podataka.

Electricity

Distribucija električne energije

Računalna kontrola srednjenaponske električne mreže omogućava distributeru postizanje pouzdanije opskrbe električnom energijom, istovremeno smanjujući operativne troškove kao i troškove održavanja sustava.
Sektorske sklopke, uređaji za automatski ponovni uklop i kondenzatorski blokovi priključeni na srednjenaponsku električnu mrežu su izvorno rađeni za rad u sustavima bez daljinskog upravljanja. Korištenje MOSCAD RTU uređaja daje rješenje koje na jednostavan način integrira i unaprjeđuje postojeću opremu i automatizira podcentre.
U nekom slučajevima MOSCAD uključuje analizator izmjenične struje kako bi se dodatno unaprijedila kvaliteta usluge. Tada se mjerenja obavljaju direktnim spajanjem na raznovrsne srednjenaponske senzore. Temeljem ovih mjerenja RTU izračunava ključne parametre kao što su napon, struja, ravnoteža opterećenja, potrošnja energije, harmonička izobličenja i faktor snage.

water supply

Vodoopskrba i odvodnja

Ciljevi koji se postavljaju pred sve koji se bave vodom, bez obzira radi li se o vodoopskrbi ili odvodnji, obično su isti - smanjivanje troškova održavanja, brzo otkrivanje kvarova na opremi, smanjivanje cijene utrošene energije, smanjivanje investicija nastalih rastom sustava i smanjivanje gubitaka. Motorolin MOSCAD nudi ostvarenje svih navedenih ciljeva. MOSCAD RTU uređaji motre protok vode kroz cjevovode ostvarujući bolju regulaciju tlaka, umanjujuje nepotrebnu potrošnju i pomaže smanjenju gubitaka vode i energije.
Razina vode u rezervoarima se također motri pa se crpkama upravlja na najefikasniji i najracionalniji način. MOSCAD RTU uređaji prikupljaju podatke u stvarnom vremenu i osiguravaju pouzdanu opskrbu i stabilan tlak koji bi inače zahtijevao dodatne crpke, rezervoare i opremu za regulaciju tlaka.

 

oil

Industrija nafte i plina
Proizvodnju i preradu nafte i zemnog plina karakteriziraju bušotine, dugi naftovodi i ventili locirani na teško dostupnim mjestima. MOSCAD RTU uređaji izračunavaju protok plina u skladu s AGA-3 (American Gas Association), AGA-7, AGA-8 i drugim standardima, te nadgledaju rad opreme za redukciju tlaka i ispravljači katodne zaštite.
Ova industrija mora poduzimati najstrože sigurnosne mjere kako bi spriječila izljeve, požare i eksplozije u instalacijama gdje su prisutni nafta i plin. Stoga svaka lokacija mora neprekidno biti nadgledana iz jednog ili više kontrolnih centara.
Intrinsično sigurne veze između MOSCAD-a i senzora u nedostupnim ili zabranjenim područjima mogu se ostvariti dodavanjem industrijskih prenaposkih zaštitnih sklopova diskretnim ulazima i izlazima, te RS-232 serijskim podatkovnim kabelima.

siren

Sustavi za javno uzbunjivanje
Elektroničke sirene koriste se za javno uzbunjivanje u slučaju elementarnih nepogoda, zagađenja, radijacije i ostalih opasnosti. Operateri takvih sustava stoga zahtijevaju pouzdanu metodu kontrole i ažurne informacije o stanju njihovog sustava za uzbunjivanje. MOSCAD RTU uređaji mogu osigurati traženu kvalitetu komunikacije između sirena i kontrolnog centra, a sposobni su i za odabir kombinacije tonova i unaprijed snimljenih govornih poruka kako bi proširili mogućnosti upotrebe sustava.
Upotrebom jednog ili više PC računala u kombinaciji s MOSCAD RTU uređajima, otvaraju se napredne mogućnosti kao što su aktiviranje sirena u odabranim grupama, pričuvne komunikacije, tiho testiranje i prihvaćanje snimljenih govornih poruka upozorenja.

communication

Nadzor i upravljanje telekomunikacijskim mrežama
Sustav nadzora i upravljanja telekomunikacijskim mrežama (Network Fault Management) baziran na MOSCAD-u povećava pouzdanost rada udaljenih instalacija i pomaže smanjenju vremena nefunkcionalnosti (downtime) u slučaju kvara. Ovaj sustav nadzire konvencionalne i trunking bazne stanice, analogne i digitalne celularne sustave, te mikrovalne i kabelske telekomunikacijske sustave.
MOSCAD se u telekomunikacijskim mrežama programira tako da motri udaljene lokacije omogućujući Vašem operateru da primi brza i smislena upozorenja o neuobičajenom ponašanju komunikacijske opreme, električnih generatora, klimatizacije, akumulatora, te vatrodojavnih i protuprovalnih senzora.

fire

Uzbunjivanje vatrogasnih postrojbi
Upravljanje vatrogasnim kamionima i vozilima hitne pomoći iz brojnih vatrogasnih postaja u gradu važna je potreba vatrogasnih službi. Ovo mora biti izvedeno izuzetno brzo i pouzdano kako bi se umanjile štete izazvane vatrom i povećala susretljivost prema zajednici.
MOSCAD nudi izvanredno rješenje za ovakve potrebe. Poruku iz dispečerskog centra primaju sve vatrogasne postaje, a inteligencija unutar sustava određuje koje postaje će se odazvati. U vatrogasnoj postaji MOSCAD može automatski uključiti rasvjetu u odabranim područjima, proslijediti govornu poruku dispečera razglasnom sustavu, otvoriti vrata garaža u kojima su smještena potrebna vozila, obavijestiti dispečerski centar kad postrojba napusti postaju, uključi protuprovalni alarmni sustav i isključi svjetla i ostale uređaje.
Upravljanje vatrogasnim kamionima i vozilima hitne pomoći iz brojnih vatrogasnih postaja u gradu važna je potreba vatrogasnih službi. Ovo mora biti izvedeno izuzetno brzo i pouzdano kako bi se umanjile štete izazvane vatrom i povećala susretljivost prema zajednici.
MOSCAD nudi izvanredno rješenje za ovakve potrebe. Poruku iz dispečerskog centra primaju sve vatrogasne postaje, a inteligencija unutar sustava određuje koje postaje će se odazvati. U vatrogasnoj postaji MOSCAD može automatski uključiti rasvjetu u odabranim područjima, proslijediti govornu poruku dispečera razglasnom sustavu, otvoriti vrata garaža u kojima su smještena potrebna vozila, obavijestiti dispečerski centar kad postrojba napusti postaju, uključi protuprovalni alarmni sustav i isključi svjetla i ostale uređaje.